ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία από έμπειρους
εκπαιδευτικούς, στις εγκαταστάσεις του νεόδμητου κτιρίου του 41ου
Γυμνασίου Αθηνών, στην οδό Πάτμου 11-13 (με εύκολη πρόσβαση τόσο από
το σταθμό του ΗΣΑΠ Αγίου Νικόλαου όσο και από τα μέσα σταθερής τροχιάς
της οδού Πατησίων), από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, καθημερινά
από τις 16.00 έως τις 21.00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο/α ΑΔΤ ή διαβατηρίου γονέα-κηδεμόνα και παιδιού/ιών
 2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο του μαθητή ή απολυτήριο (για
  απόφοιτους)
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Γονέα/Κηδεμόνα ή λογαριασμός ΔΕΚΟ
 4. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Γονέων/Κηδεμόνων (π.χ. βιβλιάριο απορίας,
  βεβαίωση αναπηρίας, κάρτα ανεργίας κλπ)

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το έγγραφο του Δήμου (1) και την αίτηση συμμετοχής (2)

 1. https://drive.google.com/file/d/1mkrbyUb0nJ6q84rqx205Uz6Fg51zQJOS/view?usp=sharing
 2. https://drive.google.com/file/d/1v8jC2GOPhdV71VQoHZ6aFf-PUgyY51Hw/view?usp=sharing