ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα μαθήματα από 24-3-2020 βρίσκονται αναρτημένα στο e-class του 8ου Γυμνασίου Αθήνας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).