Τεχνολογία Β(1), Γ(2) Γυμνασίου

Μάθημα 1ο (Επαναληπτικό): 

1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Αφορά το τμήμα Β1)

Θεματική ενότητα 1η : Σύστημα παραγωγής, τομείς παραγωγής.

Οδηγίες προς τους μαθητές: Αφού ανοίξετε το αρχείο στην πλατφόρμα e-class, μελετήστε το περιεχόμενο του και προσπαθήστε να κάνετε την προτεινόμενη εργασία.  Επιστρέψτε το συμπληρωμένο αρχείο στην πλατφόρμα e-class, μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

https://eclass.sch.gr/courses/G111161/

2) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Αφορά το τμήμα Γ2)

Θεματική ενότητα 1η Δομή ερευνητικής εργασίας, εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους μαθητές: Στην πλατφόρμα e-class, θα βρείτε 2 αρχεία, μελετήστε το περιεχόμενο τους και προσπαθήστε να κάνετε την προτεινόμενη εργασία. Επιστρέψτε το συμπληρωμένο αρχείο “Εξώφυλλο” στην πλατφόρμα e-class, μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

https://eclass.sch.gr/courses/G111168/