ΑΡΧΙΚΗ

Το 8ο Γυμνάσιο Αθήνας βρίσκεται στον κεντρικό τομέα του Δήμου της Αθήνας – 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα- και είναι ένα ιστορικό σχολείο.

Αν θέλετε να μάθετε για την ιστορία του σχολείου δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στο διαδίκτυο που φιλοξενεί πολλά στοιχεία αλλά και στην παρακάτω σύντομη ιστορική διαδρομή, εμπλουτισμένη με το ιστορικό υλικό των συνημμένων αρχείων που μας παραχώρησε η Μαριάνθη Μπέλλα – καθηγήτρια του σχολείου μας.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

1860: Στην οδό Αθηνάς κτίζεται σχολικό κτίριο με τα χρήματα του εθνικού ευεργέτη Ιωάννου Βαρβάκη. Στο κτίριο στεγάζεται Γυμνάσιο κλασικής κατεύθυνσης.
1880:Το Βαρβάκειο Γυμνάσιο χωρίζεται σε δύο σχολεία: το Α΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο και το Β΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο.
1911: Το Β΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο μεταστεγάζεται σε κτίριο της οδού Μ. Βόδα 26
1914: Το Β΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο μετονομάζεται σε Η΄ Γυμνάσιο.

(Το Βασιλικό Διάταγμα της μετονομασίας)
1930: το Η΄ Γυμνάσιο μεταστεγάζεται στο κτίριο “Μιχ. Νομικός”, το οποίο θεμελιώθηκε το έτος 1930, με Υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τα σχέδια ανέγερσης του σχολείου επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας Γ. Πάντζαρης.
1939: Ιδρύεται το Η΄ Γυμνάσιο Θηλέων, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο “Μιχ. Νομικός”.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή της λειτουργίας του σχολείου μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Όγδοο Γυμνάσιο Αθηνών
της Μαριάνθης Μπέλλα
Υλικό από τις τριήμερες εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια του 8ου
100 χρόνια Η΄

2007: το 8ο Λύκειο συγχωνεύτηκε με το 32ο Λύκειο και αποτέλεσε το 8ο Λύκειο Αθηνών.
2009: το 8ο Γυμνάσιο συγχωνεύτηκε με το 32ο Γυμνάσιο και αποτέλεσε το 8ο Γυμνάσιο Αθηνών.
Το 2011 το 8ο Γυμνάσιο συγχωνεύτηκε με το 47ο Γυμνάσιο και αποτέλεσε το 8ο Γυμνάσιο Αθηνών.
Για τις ανάγκες της συγχώνευσης, το 22ο Δημοτικό σχολείο μεταφέρθηκε από το συγκρότημα Νομικού στο κτίριο του 47ου Γυμνασίου, στην οδό Λευκωσίας 50.

Σήμερα στο συγκρότημα Νομικού στεγάζονται το 8ο Γυμνάσιο και Λύκειο, το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο και το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.