ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

  • Διευθύντρια: Παπαζαφειράτου Δήμητρα
  • Υποδιευθύντρια: Μαρτούδη Ελευθερία
  • Υποδιευθυντής: Νικόλαος Ρόντος

Για την επικοινωνία των μαθητών και των γονέων με τους καθηγητές και καθηγήτριες του Συλλόγου Διδασκόντων μπορείτε να στείλετε email στις διευθύνσεις που βρίσκονται στο αρχείο :https://drive.google.com/file/d/1c5PCW3Xt6aIucdo8t8R5Uj7rfrRuo6oA/view?usp=sharing