Εκπαιδευτικό blog πάνω σε θέματα Φυσικών Επιστημών.

Βιολογία-Χημεία Γυμνασίου και όχι μόνο!

http://lexeiskartelas.blogspot.com/

Με αφορμή την επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (Β’ επίπεδο), στήθηκε το blog ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ – 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ το 2010, σαν μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των μαθημάτων των φυσικών επιστημών αλλά και των πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων της μαθητικής μας κοινότητας. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σαν ένα αποθετήριο μαθημάτων, σχολιασμών και βοηθημάτων για τον εμπλουτισμό της Βιολογίας και της Χημείας κυρίως, που μελετούμε με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Σχολικά βιβλία.

ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ blogspot: ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ πατήστε στον σύνδεσμο:http://lexeiskartelas.blogspot.com/