Για την τάξη υποδοχής

Στο σχολείο μας ξεκινούν τα μαθήματα στην τάξη υποδοχής.

Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να συνδέονται στην παρακάτω διεύθυνση με την καθηγήτρια Ειρήνη Πανέτα: https://minedu-secondary.webex.com/meet/eirpaneta

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση του σχολείου.