ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php

Εδώ και χρόνια όλα τα βιβλία των διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι ψηφιοποιημένα και προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα διαδραστικά βιβλία είναι εμπλουτισμένα και συνδέονται με πολλές εφαρμογές για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Δοκιμάστε τις εφαρμογές που νομίζετε ότι σας ταιριάζουν και σας βοηθούν και μέσα στην τάξη θα τις εξετάζουμε μαζί.