Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΔΣ)

Σύνδεση στο school.gr με τους κωδικούς που διαθέτετε καθηγητές και μαθητές: https://www.sch.gr/

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα βίντεο που μας εξηγούν βήμα βήμα τι πρέπει να κάνουμε :

Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μάθημα στην πλατφόρμα η-τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: https://www.youtube.com/watch?v=53mfveB6-YQ

Πως μπορώ να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις ενός μαθήματος μου στην πλατφόρμα η-τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου :https://www.youtube.com/watch?v=V7mRoThNg1c

Ο χρόνος είναι μπροστά μας … Δεν χρειάζεται άγχος … Μόνο υπομονή

Είναι πολύ πιθανό να “πέφτει” το σύστημα λόγω φόρτου χρηστών. Κάνετε επαναφόρτωση και όπως είπαμε: ΥΠΟΜΟΝΗ

Τα μαθήματα που έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε μέχρι σήμερα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eclass.sch.gr/modules/auth/courses.php