ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ sch.gr

Ο παρακάτω σύνδεσμος δίνει αναλυτικές οδηγίες στους μαθητές, ώστε με την βοήθεια των κηδεμόνων τους να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ):https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των email του υπεύθυνου καθηγητή/τριας της τάξης τους, αλλά και όποιου άλλου καθηγητή επιθυμούν. Στην σελίδα -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ- του ιστολογίου του σχολείου, βρίσκεται ο κατάλογος των ονομάτων των καθηγητών με τα email τους που για μεγαλύτερη ευκολία παραθέτουμε και εδώ: https://drive.google.com/file/d/1c5PCW3Xt6aIucdo8t8R5Uj7rfrRuo6oA/view?usp=sharing

Λόγω της υπερφόρτωσης της ηλ. διεύθυνσης του sch.gr συστήνουμε υπομονή σε γονείς και μαθητές και αναζήτηση βοήθειας και συνεργασίας με τους υπεύθυνους καθηγητές του σχολείου.