ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΟΞΕΑ (2) 4/5/2020

Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώσαμε την εισαγωγή στο ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Χημείας: ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα οξέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΕΑ : Ανοίξτε το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- οξεα -βασεις 4-5-2020 http://8gym-athin.att.sch.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-οξεα-βασεις-4-5-2020.docx

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ : Ανοίξτε τον σύνδεσμο για να δείτε τις ιδιότητες των οξέων και το πείραμα με το κοχύλι/ πεταλίδα κλπ: https://drive.google.com/open?id=1NeM8EASrmFhNLY2shV6P9xsL0ATsk4xf

2020- ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για λόγους αναμνηστικούς διατηρούμε το πρώτο μάθημα τηλεκπαίδευσης.

Αλκοόλες + Κόκκινο λάχανο

27/4/2020 : Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήσαμε το φύλλο εργασίας για τις Αλκοόλες και την Αιθανόλη μια και είναι επίκαιρο θέμα της καθημερινότητάς μας λόγω των μέτρων προφύλαξης και αντισηψίας λόγω της πανδημίας. Στο φύλλο εργασίας επισημαίνονται τα βασικά σημεία του μαθήματος. https://drive.google.com/file/d/10cW-Kykp6BRWsxUnyqReU7ftU5ISTkyW/view?usp=sharing

Στο τέλος της τηλεδιάσκεψης σας προσκάλεσα να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται στο PowerPoint που σας παραθέτω, ώστε να εκτελέσετε την πειραματική διαδικασία με τον ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ στο σπίτι σας με πολύ προσοχή.

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

Σκηνοθετήστε με τον δικό σας τρόπο την πειραματική διαδικασία, διαβάστε τις αντίστοιχες παραγράφους του 1ου κεφαλαίου: ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ, του βιβλίου σας που αναφέρονται οι δείκτες. https://drive.google.com/file/d/1ZAZDLpwXoXj1BG2JNe83q2ozpk_irgbl/view?usp=sharing

ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ!

Τα συνεχιζόμενα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης και για το σχολικό έτος 2021 μπορείτε να τα βρείτε στο Παν.Σχ.Δίκτυο:https://eclass.sch.gr/