Τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο μας.

Στο Σχολείο μας υπάρχει η δυνατότητα μαθητές και γονείς που επιθυμούν να έχουν   διαδικτυακή συνομιλία με την ψυχολόγο του Σχολείου μας, κυρία Διακάτου Ελισάβετ, κάθε Παρασκευή, και ώρες 9.00 με 13.00.

Προκειμένου να κλειστεί ραντεβού με την ψυχολόγο, απαιτείται να προηγηθεί συνεννόηση με την Διεύθυνση του Σχολείου.  Η τοποθέτηση ψυχολόγου στόχο έχει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας., σύμφωνα με τηνΑριθμ. 142524/ΓΔ4 /26-10-2020 Υπουργική Απόφαση

Τεχνολογία Β(1), Γ(2) Γυμνασίου

Μάθημα 1ο (Επαναληπτικό): 

1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Αφορά το τμήμα Β1)

Θεματική ενότητα 1η : Σύστημα παραγωγής, τομείς παραγωγής.

Οδηγίες προς τους μαθητές: Αφού ανοίξετε το αρχείο στην πλατφόρμα e-class, μελετήστε το περιεχόμενο του και προσπαθήστε να κάνετε την προτεινόμενη εργασία.  Επιστρέψτε το συμπληρωμένο αρχείο στην πλατφόρμα e-class, μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

https://eclass.sch.gr/courses/G111161/

2) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Αφορά το τμήμα Γ2)

Θεματική ενότητα 1η Δομή ερευνητικής εργασίας, εξώφυλλο


Οδηγίες προς τους μαθητές: Στην πλατφόρμα e-class, θα βρείτε 2 αρχεία, μελετήστε το περιεχόμενο τους και προσπαθήστε να κάνετε την προτεινόμενη εργασία. Επιστρέψτε το συμπληρωμένο αρχείο “Εξώφυλλο” στην πλατφόρμα e-class, μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

https://eclass.sch.gr/courses/G111168/