Πρόγραμμα εβδομάδας 7-12-2020 έως 18-12-2020

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ , ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ 5 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΕΣΤΗ. ΤΟ LINK ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WEBEX ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΑ LINK ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ .

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ1 ΚΑΙ Γ2 ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ -ΑΝΕΣΤΗΣ) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανοίξτε το παραπάνω αρχείο για να δείτε το ημερήσιο πρόγραμμα για την τρέχουσα εβδομάδα.